plataan - N - winter

Karakter
De plataan is een boom die direct respect afdwingt. Het is een boom waar je stil of zelfs sprakeloos van wordt. Hij is zo ontzettend groot en majestueus dat je van goeden huize moet komen, ofwel een flinke portie lef moet bezitten, voordat je besluit om met hem in gesprek te gaan. Hij weet waarschijnlijk toch alles al, lang voordat jij erachter komt.

Door zijn enorme veelzijdige en actuele kennis leert de plataan je meer begrip op te brengen voor je naasten en verschaft hij een dieper inzicht in de ontwikkelingen in het dagelijks leven. Als je het gevoel hebt dat je leven in een vacuüm terecht is gekomen en je geen interesse meer denkt te hebben in je werk of je relatie, dan schenkt hij je de kracht en het besef om in te zien dat je de zaken waar je je iedere dag mee bezig houdt toch echt zelf hebt gekozen. En dat ze, alhoewel ze hier en daar wellicht veranderd kunnen of zelfs moeten worden, toch echt een weerspiegeling van je eigen karakter zijn en dat je ze daarom moet respecteren. Kortom, hij leert je de kracht van gezond egoïsme te accepteren en te gebruiken om je saaie bestaan weer kleur te geven.

De plataan laat het leven over zich heen komen en als het hem teveel wordt, schudt hij alle narigheid eenvoudigweg van zich af.

Eigenschappen
leider en rechter, evenwichtig, integer, groots, wijs, sterk, bescherming.

Mythes
Het woord ‘plataan’ komt van het Griekse woord ‘platos’ wat breed of wijd betekent. Deze naam dankt hij natuurlijk aan zijn omvang.
De Romeinen begoten de plataan met wijn in plaats van water en het verhaal gaat dat men onder deze grote boom offerde.
Onder de grote plataan op het dorpsplein werd in vroegere tijden in onze streken recht gesproken door het tribunaal van de oude, wijze mannen van het dorp.

Groei
Je ziet de plataan veel in de stad, op pleinen en langs de wegen. Dit komt omdat het een ijzersterke boom is die zich niet stoort aan luchtvervuiling, storm of wind. De takken groeien, als ze de ruimte krijgen, wijd uit en maken grillige kronkels en knobbels. De gewone plataan onderscheidt zich van andere bomen omdat zich geen knoppen op takken bevinden, deze zijn verborgen onder de punt van de bladsteel. De bast van de plataan vervelt steeds.
De plataan verspreid pluisjes die de neus en keel kunnen irriteren.

Platanen kunnen wel duizend jaar oud worden en er heel indrukwekkend uitzien door hun omvang. Het is een snelle groeier, met soms 50 centimeter per jaar kan hij tot wel 40 meter hoog worden. (De gemiddelde groeisnelheid van andere soorten is maar 10 à 20 centimeter per jaar.)

Gebruik
Als de zon schijnt is het een schaduwboom op pleintjes, als het regent kan hij met zijn enorme bladerkroon het dorpsplein redelijk droog houden.
Het hout van een plataan is goed brandhout, maar het barst tijdens het verbranden uit elkaar.
Plataanhout wordt gebruikt voor het vervaardigen van muziekinstrumenten, meubels en fineerhout.


Geen opmerkingen: