iep - ZW
Karakter
De iep staat in de belangstelling vanwege zijn schoonheid en streeft altijd naar innerlijke en uiterlijke harmonie. Hij is bescheiden en zal niemand het leven zuur maken. Toch stelt hij hoge eisen aan zichzelf en aan zijn omgeving en neemt anderen hun fouten kwalijk.

De iep neemt graag de leiding. Rustig en beheerst wint hij makkelijk vertrouwen van anderen en even makkelijk krijgt hij erkenning voor zijn werk. Hij oogst altijd veel bewondering: hij is edelmoedig, zelfbewust en individualistisch. De iep heeft een eigen leertempo, is humoristisch en origineel. Hij kiest zijn eigen weg, hierdoor lijkt hij soms wat zonderling. Hij houdt van creatievelingen die niet in een hokje te plaatsen zijn en gelooft in de goedheid van de mens.

De iep is een echte kat-uit-de-boom-kijker, maar als hij eenmaal heeft gekozen, dan is hij trouw tot in de dood, al heeft hij moeite om dit te verwoorden. Familieverplichtingen worden door hem heel serieus genomen. De wetenschap van zijn korte levensduur maakt de iep tot een heel begripvolle boom die zich heel goed realiseert dat hij niet de tijd heeft om de grote hoeveelheid wijsheid en ervaring, die zijn voorouders hem via overlevering verstrekten, te verwerken.
De iep is in wezen helemaal geen sombere boom en zeker niet omgeven door een sfeer die zakelijke of sinistere associaties oproept. Integendeel, het is een boom die terug kan kijken op een grote familie die hem in de loop der tijd een schat aan spannende verhalen en belangrijke informatie hebben nagelaten en hij verpakt deze wijsheid graag in integere en goede adviezen. Het is een trouwe kameraad voor langere tijd. Hij is echter, zoals reeds gesteld, humoristisch, wijs en inspirerend.
Ben je niet bang om een korte, doch hevige maar wel waardevolle relatie aan te gaan en denk je een vroegtijdig verlies goed te kunnen verwerken, dan is de iep een goede keuze. Hij is een uitstekende graadmeter van leven en dood en weet altijd en overal de juiste balans te vinden.
Het is een goede vriend, een vriend die wij allemaal goed kennen en waar we eigenlijk niet zonder willen en kunnen.

Eigenschappen
rechtvaardig, beheerst, praktisch, vergevingsgezind, vertrouwenwekkend, zonderling, helder verstand, humoristisch, veerkrachtig, spiritueel, beschermend, helend.


Mythen
De iep was de boom van Ceres, de Romeinse godin van de landbouw.
Door het enigszins droevige toekomstbeeld is de iep onder meer verworden tot symbool van gerechtigheid, dood en wedergeboorte.


Groei
De bladeren kun je herkennen omdat ze aan de onderkant scheef zijn, de ene helft is iets langer dan de andere. Ze zijn stikstofrijk en houden de lucht fris. In februari komen er kleine bloementjes aan de takken en in mei valt het zaad; lichtbruine iepencentjes. Uit de wortels kunnen nieuwe bomen schieten.

De iep (ook wel olm), is aan het begin van de 20e eeuw getroffen door de iepenziekte, waardoor zijn levensverwachting van wel 400 jaar gedaald is naar 30 à 40 jaar. Deze ziekte krijgt de iep van de iepenspintkever, hij gaat dan dood van de dorst.

Gebruik
De iep is een echte stadsboom; je ziet hem in straten, parken en plantsoenen, zo zijn de bomen langs de Amsterdamse grachten bijna allemaal iepen. De veldiep is diep geworteld en hij werd vaak aan de oevers geplant om te voorkomen dat deze verzakten.
Aan het begin van de 20e eeuw werd in menig dorp recht gesproken onder toezicht van een grote iep.
Het hout van deze boom is zeer gewild en heeft, vanwege de gekleurde aderen binnenin, vooral een decoratieve functie. Het werd onder meer gebruikt als fineerhout en voor het vervaardigen van doodskisten.
De bladeren zijn rijk aan stikstof en daarom geschikt als veevoer.


Geen opmerkingen: