es - W - herfstKarakter
De es heeft een bijzonder bekoorlijk karakter en is daardoor zeer geliefd. Fair Play staat hoog in zijn vaandel. De es bezit veel zelfdiscipline en is erg ambitieus. Kleurloze meelopers zijn onder essen niet te vinden en zij tarten het lot graag. Hij wil graag goed overkomen en etaleren dat hij veel kennis heeft van alles wat het leven te bieden heeft. Of dat nu wel of niet het geval is, de es weet altijd de schijn op te houden.
Op grond van zijn levendige karakter, optimisme en verlangen doet hij steeds wat hij voor juist houdt en van kritiek trekt hij zich niets aan. Als de es een doel heeft, stopt hij niet voordat dit is bereikt. Hij kan rustig op bepaalde kansen wachten en wanneer een kans zich voordoet, grijpt hij die met beide handen aan en weet hij zijn mogelijkheden optimaal te benutten. Het lijkt wel of de es zelfs de moeilijkste doelen spelenderwijs bereikt.
Door drukte in zijn omgeving kan hij af en toe een beetje in de war zijn, waardoor hij soms zeer egoïstisch is en zich kan opdringen aan de omgeving. Zelfzuchtig is hij echter niet, want hij is ook bereid anderen te helpen. Bovendien is hij behalve een wijze en intelligente boom, ook best een lieve en goedige boom.

In de liefde is de es trouw en voorzichtig, vaak wint het verstand het van zijn gevoel. Een es hecht veel waarde aan vertrouwen, vrienden kunnen dan ook op hem bouwen. Bevriend raken met de es is echter niet zo gemakkelijk. Hij zal niet direct laten merken dat hij je heeft opgemerkt, laat staan dat je gemakkelijk contact met hem kunt krijgen. Je moet er wel wat voor doen. Ten eerste moet je laten merken dat je respect hebt voor zijn veelheid aan ervaringen, voor zijn levenswijsheid en dat je zijn goede raad hoog acht. Je moet begrip tonen voor het feit dat hij zo groot is, dat is hij namelijk niet zonder reden: op die manier ziet en hoort hij zoveel, dat hij altijd op de hoogte is van de laatste nieuwtjes. Daardoor is hij ondanks zijn ogenschijnlijke ongenaakbaarheid geliefd bij iedereen die op de hoogte wil blijven van de actuele zaken.
Je moet zijn raad echter wel met een korreltje zout nemen, want hij heeft de neiging de zaken enigszins te verdraaien naar zijn eigen inzicht, zodat de waarheid wel eens in het gedrang kan komen. Ten tweede moet je er rekening mee houden dat als hij eenmaal zijn aandacht op je heeft gevestigd er een communicatie tot stand is gekomen, dat deze dan ook onvoorwaardelijk is. Er is op dat moment geen ruimte voor de mening of invloed van derden. Hij is er dan alleen maar voor jou en jij moet je dan ook volledig op hem richten.

Eigenschappen
Ambitieus, intelligent, wijs, stralend, hulpvaardig, traditioneel, melancholisch, controlerend, zoekend naar het ongewone, egoïstisch, trouw, trots, optimistisch en voorzichtig in de liefde

Mythes
Fraxinus betekent speer of lans, exelcior betekent zoveel als ‘boven de anderen uit stekend’.
De es was lang geleden voor de bewoners van Noord-Europa de belangrijkste boom. Ze zagen in hem de drager van de wereld. De wereld-es had zijn wortels in de onderwereld, zijn stam in de mensenwereld en zijn kroon in de hemel waar de goden woonden. Het was een symbool voor onsterfelijkheid en levenskracht. In allerlei legenden en godsdiensten wordt de es geëerd als heilige boom, beschermer des goden en als beschermheilige van de oogst en omdat essenhout zo flexibel en Voor de Germanen was de es de boom van het leven, de wereld van de es verdorde nooit. De goden bezochten de nornen, drie Germaanse schikgodinnen die het lot bepaalden, onder de wereld-es, als zij iets wilden weten over de toekomst. Veel van onze voorouders stonden te luisteren naar het geritsel van de bladeren van deze boom in de hoop zo iets van hun toekomst op te vangen.

Volgens de Noorse, Germaanse en Griekse mythologie is de man uit een es ontstaan. Stoere Vikingen werden ook wel Esmensen genoemd en de Germaanse oppergod Wodan (ook wel Odin of Ygg genaamd) sneed een speer uit deze boom. Nemesis, de Griekse godin der wake, droeg een staf van essenhout en de lansen van Griekse helden uit de Illias en de Odyssee waren eveneens van essenhout. Achilles doodde Hetor tijdens het gevecht om Troje met een speer van dit hout.
Gebruik
De Vikingen geloofden in de toverkracht van de es en zij maakten speerschachten, mesheften en boten van essenhout, omdat het hen bijzondere macht zou verlenen en tegen het kwaad zou beschermen. Het zaad van de es zou bovendien bij mannen lustopwekkend werken. Kelten dronken en aten het liefst uit een essenhouten beker en schaal. Dit gaf kracht en genas. Heksen gebruikten essenhout om hun bezemsteel van te maken.
De Romein Plinius schrijft dat de es slangen afschrikt. Als je een slang laat kiezen door essenhout te schuiven of door vuur, zal ze eerder door het vuur kruipen dan in essenloof. Daarom hingen bezorgde moeders hun baby’s in hangmatjes tussen essen, zo durfde geen enkel gevaarlijk dier zich te tonen.

De es is een grote en sterke boom waarvan het hout zo vreselijk hard en tegelijkertijd toch buigzaam is. Essenhout werd behalve voor het maken van allerlei technische voorwerpen, zoals disselbomen, wielen en scheepsmasten, ook gebruikt voor wapens als speren en pijlen. In de oudheid werd het hout in woningen gebruikt. Tegenwoordig wordt essenhout vooral gebruikt voor het maken van meubels, gymnastiek- en sportwerktuigen (ski’s) en koetswerk.

Genezing
De druïden sneden toverstafjes, zogenaamde runren, uit de es.
Een amulet van essenhout bezat een bijzondere beschermende werking tegen vervloekingen en kwade bedoelingen van heksen.
De Kelten geloofden dat de es verbitterde en ontgoochelde mensen uit de kring van doemdenken kon verlossen. Elke dag een wandeling naar de es, er even tegenaan leunen terwijl je je kommer en kwel vertelde, gaf je energie en levenskracht.
Hippocrates raadde essenbladerenthee aan tegen reuma, jicht en koorts


Geen opmerkingen: