eik

Het Boomkompas ligt in het gebied Smaldonk. Een donk is van oudsher een zandheuvel in moerasgebied met eiken.

In het midden van het Boomkompas, boven op de heuvel, staat de eik.
De eik is niet alleen het ijkpunt van het Boomkompas, maar Schijndel dankt haar naam ook aan de eik: skin-del = de schors van de eik, vroeger gebruikt om het leer te looien.

De eik komt ook terug in het wapen van Schijndel.

Vroeger heeft er een heilige eik in Schijndel gestaan, waarschijnlijk op de Leylijn die Schijndel met Veghel verbindt. Het was een koortsboom die de zieken genas als je er een lapje met het zweet van de zieke in hing.

Met andere woorden;
de eik hoort hier zo centraal te staan.

Geen opmerkingen: